OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2023-10-11

Dnr: 8-2756161

Avsnitt 4.2.4 och exempel 2 om riskkapitalbolag i Skatteverkets ställningstagande 2017-12-19, dnr 202 377677-17/111, ”Holdingbolag –avdragsrätt för mervärdesskatt”, ska inte längre tillämpas.

Ställningstagandet har i dessa delar tagits fram för att klargöra Skatteverkets syn när det gäller avdrag för ingående skatt avseende riskkapitalbolag. I avsnitt 4.2.4 anges att riskkapitalbolag bedriver blandad verksamhet när dessa bolag både har transaktioner som består av från skatteplikt undantagen försäljning av andelar och tillhandahåller skattepliktiga tjänster mot ersättning till dotterbolag.

Kammarrätten i Stockholm har dock i dom 2023-05-30, mål nr 1769-22, ansett att den investeringsverksamhet som riskkapitalbolag bedriver är en icke-ekonomisk verksamhet. Skatteverket kommer därför att utveckla sin i syn i ett nytt ställningstagande.