Vid internationella inslag i arbetsavtal regleras avgiftsskyldigheten och en persons socialförsäkringstillhörighet förutom av svensk rätt även av internationella överenskommelser. Skyldigheten att betala socialavgifter vid sådana arbeten avgörs enligt tre olika system: EU-rätten, avtal eller konventioner om social trygghet och svensk intern lagstiftning.