Referenser inom stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund – civilrätt