För fysiska personer finns det i 3 kap. 3 § IL tre fristående kriterier för att vara obegränsat skattskyldig i Sverige. Dessa kriterier är bosatt i Sverige, stadigvarande vistelse i Sverige och väsentlig anknytning till Sverige. Obegränsad skattskyldighet innebär att man är skattskyldig i Sverige för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet. Det finns dock undantag från skattskyldigheten såväl i intern rätt, t.ex. sexmånadersregeln, som i skatteavtal. Svenska medborgare som tillhör svensk utlandsmyndighet är obegränsat skattskyldiga i Sverige. Läs mer om detta under rubriken Bosatt i Sverige.

Uppdaterat

Referenser inom obegränsat eller begränsat skattskyldig?