Här finns reglerna om hur man beräknar skatten för fysiska och juridiska personer enligt inkomstskattelagen.

Uppdaterat