En finansiell rapport består av olika delar. Årsredovisningslagarna anger hur de olika delarna ska utformas och vilka principer som ska beaktas när man upprättar en finansiell rapport. I redovisningsnormgivningen förtydligas det.