Referenser inom fåmansföretag och fåmanshandelsbolag