Områden: Inkomstskatt, Skattebetalning & borgenärsarbete, Socialavgifter

Löpnr: SKV M 2017:16

___________

Beträffande beskattningsåret 2017 se SKV M 2016:21. Partier med mer betydande ändringar har markerats med kantstreck