Områden: Mervärdesskatt

Löpnr: SKVFS 2018:11

beslutade den 8 oktober 2018.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november 2018.

Föreskriften SKVFS 2005:14 har ändrats genom SKVFS 2007:13 och denna föreskrift (SKVFS 2018:11), som också är ett omtryck.