Skatteverkets brottsdatalag med tillhörande förordning kompletterar brottsdatalagen. Brottsdatalagen är subsidiär i förhållande till Skatteverkets brottsdatalag. Det innebär att om Skatteverkets brottsdatalag innehåller en bestämmelse som avviker från brottsdatalagen, ska alltså bestämmelserna i Skatteverkets brottsdatalag tillämpas i stället.