Skatteverket har tidigare haft möjlighet att bevilja s.k. tillfälliga anstånd med avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt enligt lag (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall. Möjligheten till tillfälligt anstånd infördes för företag som drabbats av likviditetsproblem på grund av följderna av coronaviruset. Skatteverket kan inte längre bevilja nya tillfälliga anstånd. Däremot kan befintliga anstånd förlängas.

Det finns också möjlighet att beviljas anstånd vid tillfälliga betalningsproblem enligt bestämmelserna i SFL.