Områden: Fastighetstaxering

Löpnr: SKV A 2022:36

_______

Dessa allmänna råd tillämpas vid 2023 års särskilda fastighets­taxering.