Skatteverkets meddelanden (SKV M) innehåller information om hur lagar påverkar privatpersoner och företag. Vidare tas i meddelandena in information om internationella överenskommelser. S.k. aktieråd och den ytterligare information som ges i meddelanden finns på sidan Allmänna råd & meddelanden - aktier. Här finns alla meddelanden som rör 2012 eller senare. Under fliken Alla år visas samtliga meddelanden och under respektive årsflik visas de meddelanden som är tillämpliga för det året..

SKV M 2005:2 Skatteverkets informationom tillåtelse i vissa fall för företag att förvara maskinläsbara medier m.m. utomlands
SKV M 2004:4 Skatteverkets information om avdrag för utgifter för representation m.m. att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2004 och fr.o.m. 2005 års taxering
SKV M 2004:19 Skatteverkets information om överenskommelse den 3 september 2004 om administrativ assistans mellan Sverige och Nederländerna
SKV M 2005:4 Skatteverkets information om värdering av pågående arbeten hos skattskyldiga som bedriver byggnads-, anläggnings-, hantverks- eller konsultrörelse att tillämpas fr.o.m. 2006 års taxering¹
SKV M 2005:5 Skatteverkets information om beräkning av värdeminskningsavdrag på byggnader i näringsverksamhet
RSV M 2002:21 Riksskatteverkets information om avtal den 30 april 2001 om användande av förenklat förfarande för vissa ofta och regelbundet förekommande förflyttningar av punktskattepliktiga varor mellan Sverige och Finland
SKV M 2005:26 Skatteverkets information om tillstånd för kommuner, kommunalförbund och landsting att i förtid förstöra räkenskapsinformation
SKV M 2005:25 Skatteverkets information om tillstånd för företag att i förtid förstöra räkenskapsinformation
SKV M 2004:12 Skatteverkets information om inkomstuppdelning mellan makar och avdrag för ersättning till barn vid beräkning av inkomst av näringsverksamhet att tillämpas fr.o.m. 2005 års taxering
SKV M 2005:24 Skatteverkets information om skattebefriade förbrukares lagerbokföring och lagerinventering enligt lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi
SKV M 2005:1 Skatteverkets information om anmälan om förvaring av maskinläsbara medier m.m. utomlands