Skatteverkets meddelanden (SKV M) innehåller information om hur lagar påverkar privatpersoner och företag. Vidare tas i meddelandena in information om internationella överenskommelser och s.k. aktieråd. Här finns meddelanden som rör 2012 eller senare.

SKV M 2015:17 Skatteverkets information om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2016
SKV M 2015:16 Skatteverkets information om avdrag för ökade levnadskostnader m.m. att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2016
SKV M 2015:19 Skatteverkets information om skattereduktion för rot- och rutarbete fr.o.m. 2016
SKV M 2015:18 Skatteverkets information om avtal mellan de behöriga myndigheterna i Amerikas förenta stater och Sverige
SKV M 2015:20 Skatteverkets information om vissa förmåner för beskattningsåret 2016
SKV M 2015:11 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2015 av aktier i NetEntAB mot kontantlikvid
SKV M 2015:21 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2015 av aktier i Sectra AB mot kontantlikvid
SKV M 2015:10 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2015 av aktier i Betsson AB mot kontantlikvid
SKV M 2015:13 Skatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2015 av aktier i Oriflame Cosmetics S.A. mot aktier i Oriflame Holding AG
SKV M 2015:12 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2015 av aktier i Tethys Oil AB mot kontantlikvid
SKV M 2015:2 Skatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2014 av aktier i Connecta AB mot aktier i Acando AB
SKV M 2015:15 Skatteverkets information om var informationen om avdrag för utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen kommer att lämnas
SKV M 2015:1 Skatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2014 av aktier i Transcom WorldWide S.A. mot aktier i Transcom WorldWide AB
SKV M 2015:14 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2015 av aktier i HiQ International AB mot kontantlikvid
SKV M 2015:4 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Follicum AB:s nyemission år 2014 av aktier och teckningsoptioner
SKV M 2015:3 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Stendörren Fastigheter AB:s utdelning år 2014 av aktier i Effnetplattformen AB
SKV M 2015:6 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2015 av aktier i Björn Borg AB mot kontantlikvid
SKV M 2015:5 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2015 av aktier i Atlas Copco AB mot kontantlikvid
SKV M 2015:8 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2015 av aktier i Eolus Vind AB mot kontantlikvid
SKV M 2015:7 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2015 av aktier i Enea AB mot kontantlikvid
SKV M 2015:9 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift respektive fastställande av avyttringspris och anskaffnings­utgift med anledning av aktiesplit och inlösen år 2015 av depåbevis i Vostok New Ventures Ltd