Områden: Inkomstskatt, Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKVFS 2013:11

beslutade den 28 november 2013.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 18 november 2013 och

tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter

m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2013.

Länk till den ändrade föreskriften: SKVFS 2012:23.