beslutade den 17 december 2012.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2013 och tillämpas

vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m.beskattningsåret 2013.

Dessa föreskrifter har ändrats genom SKVFS 2013:11 och SKVFS 2013:3.