beslutade den 12 november 2012.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 19 november 2012 och tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2012.

Dessa föreskrifter är ett omtryck.

Länk till den ändrade föreskriften: SKVFS 2011:23.