Skatteverket får besluta om föreskrifter enligt särskilda bemyndiganden. Föreskrifterna är liksom lagar och förordningar bindande. De kungörs i Skatteverkets författningssamling (SKVFS). De publiceras här när de har beslutats men är inte gällande förrän de har kommit ut från trycket. Det kan förekomma fel i författningstexterna, kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Här finns alla föreskrifter som har gällt 2012 eller senare.

Register över Skatteverkets gällande föreskrifter

SKVFS 2012:9 Skatteverkets föreskrifter om värderingen av hyreshus-, ägarlägenhets-, industri- och elproduktionsenheter vid 2013 års allmänna fastighetstaxering;
SKVFS 2012:6 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (2011:6) om utlämnande av uppgifter ur SPAR;
SKVFS 2012:7 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2011:23) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2012 vid värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2012;
SKVFS 2012:12 Skatteverkets föreskrifter om värdet av förmån av annan bostad här i landet än semesterbostad att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2013;
SKVFS 2012:4 Skatteverkets föreskrifter om förberedelsearbetet inför 2014 års förenklade fastighetstaxering av lantbruksenheter;
SKVFS 2012:23 Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2013 vid värdering av bilförmån;
SKVFS 2012:22 Skatteverkets föreskrifter om undantag under år 2013 för försäljning som registreras i terminalsystem;
SKVFS 2012:5 Skatteverkets föreskrifter om ändring av Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:2) om kontrollenhet till kassaregister;
SKVFS 2012:11 Skatteverkets föreskrifter om genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2013
SKVFS 2012:21 Skatteverkets föreskrifter om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2013;
SKVFS 2012:2 Bekantgörande i andra hand av författning som upphäver en författning i Skatteverkets författningssamling;
SKVFS 2012:10 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2011:23) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2012 vid värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2012;
SKVFS 2012:20 Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för engångsbelopp för beskattningsåret 2013;
SKVFS 2012:3 Skatteverkets föreskrifter om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid 2013 års taxering och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt enligt 2013 års taxering;
SKVFS 2012:1 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2011:23) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2012 vid värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2012;
SKVFS 2012:19 Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för engångsbelopp för sjömän för beskattningsåret 2013;
SKVFS 2012:08 Skatteverkets föreskrifter om allmän och särskild fastighetstaxering 2013;
SKVFS 2012:18 Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjömän för beskattningsåret 2013;
SKVFS 2012:17 Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjukpenning m. m. för beskattningsåret 2013;
SKVFS 2012:16 Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel;
SKVFS 2012:15 Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk;
SKVFS 2012:14 Skatteverkets föreskrifter om skyldighet att lämna kontrolluppgift;
SKVFS 2012:25 Skatteverkets föreskrifter om basränta enligt skatteförfarandelagen;
SKVFS 2012:13 Skatteverkets föreskrifter om hantering av förenklade ledsagardokument enligt lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt och lagen om skatt på energi;