Områden: Fastighetstaxering

Löpnr: SKVFS 2012:08

beslutade den 27 augusti 2012.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 september 2012 och tillämpas

vid allmän och särskild fastighetstaxering 2013.