beslutade den 17 november 2008.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 24 november 2008 och tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2008 samt fr.o.m. 2009 års taxering.

Dessa föreskrifter är ett omtryck.

Länk till den ändrade föreskriften: SKVFS 2007:23.