beslutade den 10 december 2007.

Dessa föreskrifter har ändrats genom SKVFS 2008:18 och SKVFS 2008:5.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2008 samt fr.o.m. 2009 års taxering.