beslutade den 7 november 2005.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 14 november 2005 och tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2005 samt fr.o.m. 2006 års taxering.

Dessa föreskrifter är ett omtryck.

Länk till den ändrade föreskriften: SKVFS 2004:38.