Allmänna råd är Skatteverkets generella rekommendationer om tillämpningen av författningar. De beskriver hur någon kan eller bör handla i ett visst avseende. Allmänna råd ges ut i en serie i publikationen Skatteverkets allmänna råd (SKV A). Före 2001 kallades de allmänna råden för Riksskatteverkets rekommendationer m.m. Det kan förekomma fel i texterna, kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.  Här finns allmänna råd som har tillämpats 2012 eller senare.

SKV A 2015:22 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2015 av aktier i Oriflame Cosmetics S.A. mot aktier i Oriflame Holding AG
SKV A 2015:21 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2015 av aktier i Tethys Oil AB mot kontantlikvid
SKV A 2015:20 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2015 av aktier i NetEnt AB mot kontantlikvid
SKV A 2015:31 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2015 av aktier i Sectra AB mot kontantlikvid
SKV A 2015:2 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2014 av aktier i Transcom WorldWide S.A. mot aktier i Transcom WorldWide AB
SKV A 2015:1 Skatteverkets allmänna råd om den genomsnittliga statslåneräntan under år 2014
SKV A 2015:13 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2015 av aktier i Björn Borg AB mot kontantlikvid
SKV A 2015:23 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2015 av aktier i HiQ International AB mot kontantlikvid
SKV A 2015:12 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2015 av aktier i Atlas Copco AB mot kontantlikvid
SKV A 2015:19 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2015 av aktier i Betsson AB mot kontantlikvid
SKV A 2015:6 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Stendörren Fastigheter AB:s utdelning år 2014 av aktier i Effnetplattformen AB
SKV A 2015:18 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift respektive fastställande av avyttringspris och anskaffnings­utgift med anledning av aktiesplit och inlösen år 2015 av depåbevis i Vostok New Ventures Ltd
SKV A 2015:17 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2015 av aktier i Eolus Vind AB mot kontantlikvid
SKV A 2015:16 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2015 av aktier i Enea AB mot kontantlikvid
SKV A 2015:3 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2014 av aktier i Connecta AB mot aktier i Acando AB
SKV A 2015:9 Skatteverkets allmänna råd om beskattning av delägare m.fl. i fåmansföretag och fåmanshandelsbolag
SKV A 2015:7 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Follicum AB:s nyemission år 2014 av aktier och teckningsoptioner