Områden: Inkomstskatt (Kapital, Näringsverksamhet)

Löpnr: SKV A 2015:9

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. den 1 juli 2015 och ersätter Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2006:12) om beskattning av fåmansföretag, av delägare m.fl. i sådana företag och av delägare m.fl. i fåmanshandelsbolag.