Allmänna råd är Skatteverkets generella rekommendationer om tillämpningen av författningar. De beskriver hur någon kan eller bör handla i ett visst avseende. Allmänna råd ges ut i en serie i publikationen Skatteverkets allmänna råd (SKV A). Före 2001 kallades de allmänna råden för Riksskatteverkets rekommendationer m.m. Det kan förekomma fel i texterna, kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.  Här finns allmänna råd som har tillämpats 2012 eller senare.

SKV A 2016:20 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2016 av aktier i HiQ International AB mot kontantlikvid
SKV A 2016:21 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2016 av aktier i Enea AB mot kontantlikvid
SKV A 2016:10 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av BioGaia AB:s utdelning år 2016 av aktier i Infant Bacterial Therapeutics AB
SKV A 2016:22 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av DistIT AB:s utdelning år 2016 av aktier i Alcadon Group AB
SKV A 2016:12 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av NCC AB:s utdelning år 2016 av aktier i Bonava AB
SKV A 2016:23 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2016 av aktier i Meda AB mot aktier i Mylan N.V.
SKV A 2016:34 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Trention AB:s utdelning år 2016 av aktier i Pilum AB
SKV A 2016:17 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2016 av aktier i Betsson AB mot kontantlikvid
SKV A 2016:18 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av NeuroVive Pharmaceutical AB:s nyemission år 2016 av aktier och teckningsoptioner
SKV A 2016:29 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2016 av aktier i Tethys Oil AB mot kontantlikvid
SKV A 2016:19 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2016 av aktier i Björn Borg AB mot kontantlikvid
SKV A 2016:13 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2016 av aktier i Kinnevik AB (tidigare Investment AB Kinnevik) mot kontantlikvid
SKV A 2016:24 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av NGEx Resources Inc:s utbetalning år 2016 av aktier i Filo Mining Corp
SKV A 2016:5 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Addtech AB:s utdelning år 2016
SKV A 2016:35 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2016 av aktier i Sectra AB mot kontantlikvid
SKV A 2016:14 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2016 av aktier i NetEnt AB mot kontantlikvid
SKV A 2016:25 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av RhoVac AB:s nyemission år 2016 av aktier och teckningsoptioner
SKV A 2016:3 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2015 av aktier i Transmode AB mot aktier i Infinera Corporation
SKV A 2016:2 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2015 av aktier i Mr Green & Co AB mot kontantlikvid
SKV A 2016:9 Skatteverkets allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av AB Novestras (numera Strax AB) utdelning år 2016 av aktier i WeSC AB
SKV A 2016:8 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2016 av aktier i AB Novestra (numera Strax AB) mot kontantlikvid