Allmänna råd är Skatteverkets generella rekommendationer om tillämpningen av författningar. De beskriver hur någon kan eller bör handla i ett visst avseende. Allmänna råd ges ut i en serie i publikationen Skatteverkets allmänna råd (SKV A). Före 2001 kallades de allmänna råden för Riksskatteverkets rekommendationer m.m. Det kan förekomma fel i texterna, kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.  Här finns allmänna råd som har tillämpats 2012 eller senare.

SKV A 2018:23 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2018 av aktier i Tethys Oil AB mot kontantlikvid
SKV A 2018:22 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2018 av aktier i HiQ International AB mot kontantlikvid
SKV A 2018:36 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Hemfosa Fastigheter AB:s utdelning år 2018 av aktier i Nyfosa AB
SKV A 2018:25 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2018 av aktier i Nordea Bank AB mot aktier i Nordea Bank Abp
SKV A 2018:24 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2018 av aktier i Mr Green & Co AB mot kontantlikvid
SKV A 2018:10 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2018 av aktier i Boliden AB mot kontantlikvid
SKV A 2018:21 Skatteverkets allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av Kinnevik AB:s utdelning år 2018 av aktier i Modern Times Group MTG AB
SKV A 2018:20 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier eller depåbevis med anledning av Autoliv, Inc.:s utdelning år 2018 av aktier eller depåbevis i Veoneer, Inc.
SKV A 2018:19 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Atlas Copco AB:s utdelning år 2018 av aktier i Epiroc AB
SKV A 2018:3 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s (tidigare Effnetplattformen AB) utdelning år 2017 av aktier i Effnetplattformen Dividend AB
SKV A 2018:16 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2018 av aktier i Betsson AB mot kontantlikvid
SKV A 2018:26 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av HomeMaid AB:s utdelning år 2018 av aktier i Veteranpoolen AB
SKV A 2018:2 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Getinge AB:s utdelning år 2017 av aktier i Arjo AB
SKV A 2018:29 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Absolicon Solar Collector AB:s utdelning av år 2018 av aktier i Industrial Solar Holding Europe AB
SKV A 2018:18 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av NeuroVive Pharmaceutical AB:s nyemission år 2018 av aktier och teckningsoptioner
SKV A 2018:28 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2018 av aktier i Sectra AB mot kontantlikvid
SKV A 2018:17 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2018 av aktier i Björn Borg AB mot kontantlikvid
SKV A 2018:7 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2018 av aktier i Atlas Copco AB mot kontantlikvid
SKV A 2018:4 Skatteverkets allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av Yield Life Science AB:s utdelning år 2018 av aktier i Isofol Medical AB
SKV A 2018:9 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2018 av aktier i NetEnt AB mot kontantlikvid