Områden: Punktskatter och trafikskatter

Löpnr: SKV A 2004:9

Skatteverket lämnar med stöd av 2 § första stycket 2 förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om beskattning enligt lagen (1972:820) om skatt på spel.

Dubbelbord

Spelskatt för roulettspel beräknas, enligt 10 § lagen (1972:820) om skatt på spel, utifrån hur många spelbord tillståndet enligt lotterilagen (1994:1000) medger rätt till spel på.

Allmänna råd:

Varje spelplan är att anse som ett spelbord. Ett dubbelbord med två spelplaner beskattas därför som två spelbord om spel någon dag i månaden får bedrivas på båda spelplanerna samtidigt.

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. den 1 juni 2004 och ersätter Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV Sp 1995:1) om spelskatt.