OBS! Det finns en senare version.

Den konvention mellan Sverige och Kap Verde om social trygghet som har undertecknats den 9 februari 1988 jämte en samma dag undertecknad överenskommelse om tillämpning av konventionen skall i originaltexternas lydelse gälla som förordning här i landet.

Texterna till konventionen och tillämpningsöverenskommelsen är intagna som */k/ bilagorna 1 och 2 */-k/ till denna förordning.

Med behörig myndighet i artiklarna 10 och 27 i konventionen avses för Sveriges del riksförsäkringsverket.