OBS! Det finns en senare version.

Områden: Socialavgifter

Den konvention mellan Sverige och Portugal rörande social trygghet som har undertecknats den 25 oktober 1978 jämte en samma dag undertecknad överenskommelse om tillämpning av konventionen skall lända till efterrättelse här i riket från och med den 1 december 1979.

Konventionen och tillämpningsöverenskommelsen bifogas denna förordning i svensk, portugisisk och engelsk text som bilagor 1-2.

Riksförsäkringsverket skall för svensk del fullgöra de uppgifter som anges i artiklarna 10, 33 och 34 i konventionen.