OBS! Det finns en senare version.

Den konvention mellan Sverige och Jugoslavien rörande social trygghet som har undertecknats den 30 mars 1978 jämte protokoll till konventionen samt en samma dag undertecknad överenskommelse om tillämpning av konventionen skall lända till efterrättelse här i riket från och med den 1 januari 1979. Kungörelsen den 13 juni 1969 (nr 375) om tillämpning av en mellan Sverige och Jugoslavien sluten konvention rörande social trygghet skall samtidigt upphöra att gälla.

Konventionen, protokollet och tillämpningsöverenskommelsen bifogas denna förordning i svensk och serbokroatisk text som bilagor 1-3.

Vid tillämpning av artiklarna 5, 8, 24 och 25 i konventionen skall riksförsäkringsverket vara behörig svensk myndighet.