OBS! Det finns en senare version.

Områden: Förvaltningsrätt & förfarande

Ändring till och med: SFS 2016:1140

Kammarrätt

1 § Överklagande till kammarrätt tas upp

1. av Kammarrätten i Stockholm när beslut i närmast föregående instans har meddelats av Förvaltningsrätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i Uppsala eller av en förvaltningsmyndighet som är belägen inom dessa förvaltningsrätters domkretsar,

2. av Kammarrätten i Göteborg när beslut i närmast föregående instans har meddelats av Förvaltningsrätten i Malmö, Förvaltningsrätten i Göteborg, Förvaltningsrätten i Karlstad eller av en förvaltningsmyndighet som är belägen inom dessa förvaltningsrätters domkretsar eller av en utlandsmyndighet,

3. av Kammarrätten i Sundsvall när beslut i närmast föregående instans har meddelats av Förvaltningsrätten i Falun, Förvaltningsrätten i Härnösand, Förvaltningsrätten i Umeå, Förvaltningsrätten i Luleå eller av en förvaltningsmyndighet som är belägen inom dessa förvaltningsrätters domkretsar, och

4. av Kammarrätten i Jönköping när beslut i närmast föregående instans har meddelats av Förvaltningsrätten i Linköping, Förvaltningsrätten i Jönköping, Förvaltningsrätten i Växjö eller av en förvaltningsmyndighet som är belägen inom dessa förvaltningsrätters domkretsar. Förordning (2009:872).

2 § Ansökningar om resning och om återställande av försutten tid prövas av den kammarrätt inom vars domkrets ärendet först prövats. Förordning (1997:1110).

3 § Bestämmelser om Kammarrätten i Stockholm i dess egenskap av Migrationsöverdomstol finns i utlänningslagen (2005:716). Förordning (2006:89).

4 § Har upphävts genom förordning (1998:395).

Förvaltningsrätter

5 § I uppställningen nedan anges vilka förvaltningsrätter med tillhörande domkretsar som ska finnas i Sverige. Förvaltningsrätterna ska ha kanslier på de orter som anges i uppställningen.

Förvaltningsrätt    Domkrets            Kansliort
Förvaltningsrätten   Gotlands län samt Botkyrka   Stockholm
i Stockholm       Danderyds, Ekerö, Haninge,
            Huddinge, Järfälla, Lidingö,
            Nacka, Nykvarns, Nynäshamns,
            Salems, Sollentuna, Solna,
            Stockholms, Sundbybergs,
            Södertälje, Tyresö, Täby,
            Upplands-Bro, Vallentuna,
            Vaxholms, Värmdö och
            Österåkers kommuner
Förvaltningsrätten   Uppsala och Västmanlands    Uppsala
i Uppsala        län samt Norrtälje, Sigtuna
            och Upplands Väsby kommuner
Förvaltningsrätten   Skåne län            Malmö

i Malmö

Förvaltningsrätten   Hallands län samt Ale,     Göteborg
i Göteborg       Alingsås, Bengtsfors,
            Dals-Eds, Färgelanda,
            Göteborgs, Härryda,
            Kungälvs, Lerums, Lilla
            Edets, Lysekils, Melleruds,
            Munkedals, Mölndals, Orusts,
            Partille, Sotenäs,
            Stenungsunds, Strömstads,
            Tanums, Tjörns,
            Trollhättans, Uddevalla,
            Vänersborgs, Åmåls och
            Öckerö kommuner
Förvaltningsrätten   Värmlands och Örebro län    Karlstad

i Karlstad

Förvaltningsrätten   Dalarnas och Gävleborgs län   Falun

i Falun

Förvaltningsrätten   Jämtlands och          Härnösand
i Härnösand       Västernorrlands län
Förvaltningsrätten   Västerbottens län        Umeå

i Umeå

Förvaltningsrätten   Norrbottens län         Luleå

i Luleå

Förvaltningsrätten   Södermanlands och        Linköping
i Linköping       Östergötlands län samt
            Vimmerby och Västerviks
            kommuner
Förvaltningsrätten   Jönköpings län samt       Jönköping
i Jönköping       Bollebygds, Borås, Essunga,
            Falköpings, Grästorps,
            Gullspångs, Götene,
            Herrljunga, Hjo, Karlsborgs,
            Lidköpings, Mariestads,
            Marks, Skara, Skövde,
            Svenljunga, Tibro, Tidaholms,
            Tranemo, Töreboda,
            Ulricehamns, Vara och
            Vårgårda kommuner
Förvaltningsrätten   Kronobergs och Blekinge län   Växjö
i Växjö         samt Borgholms, Emmaboda,
            Hultsfreds, Högsby, Kalmar,
            Mönsterås, Mörbylånga, Nybro,
            Oskarshamns och Torsås
            kommuner

Förordning (2009:872).

6 § Förvaltningsrätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i Malmö, Förvaltningsrätten i Göteborg och Förvaltningsrätten i Luleå är migrationsdomstolar och har i denna egenskap följande domsområden:

1. Förvaltningsrätten i Stockholm: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Gotlands län, Västmanlands län, Dalarnas län och Gävleborgs län,

2. Förvaltningsrätten i Malmö: Skåne län, Blekinge län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län och Östergötlands län,

3. Förvaltningsrätten i Göteborg: Västra Götalands län, Hallands län, Värmlands län och Örebro län,

4. Förvaltningsrätten i Luleå: Jämtlands län, Västernorrlands län, Västerbottens län och Norrbottens län. Förordning (2013:295).

6 a § Ny beteckning 6 § genom förordning (2009:872).

7 § Överklagande till en förvaltningsrätt tas upp av Förvaltningsrätten i Göteborg när överklagandet avser beslut av

1. Regeringskansliet i ärenden enligt lagen (2003:491) om konsulärt ekonomiskt bistånd,

2. Kammarkollegiet i ärenden enligt lagen (2010:813) om konsulära katastrofinsatser, eller

3. en utlandsmyndighet. Förordning (2013:79).

7 a § Beslut av Skatteverket som överklagas till en förvaltningsrätt ska tas upp av Förvaltningsrätten i Falun om beslutet avser ärenden enligt

1. skatteförfarandelagen (2011:1244) i fråga om punktskatt och om återbetalning av mervärdesskatt eller punktskatt enligt 64 kap. 6 § samma lag,

2. författning som anges i 3 kap. 15 § skatteförfarandelagen,

3. kupongskattelagen (1970:624),

4. lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.,

5. lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.,

6. lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting,

7. mervärdesskattelagen (1994:200) som rör den som är mervärdesskattskyldig endast på grund av förvärv av sådana varor som anges i 2 a kap. 3 § första stycket 1 och 2 samma lag, eller

8. lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter i fråga om kontroll av upplagshavare inom uppskovsförfarandet enligt 6 kap. samma lag. Förordning (2013:1078).

7 b § Beslut av Skatteverket som överklagas till en förvaltningsrätt ska tas upp av Förvaltningsrätten i Karlstad om beslutet avser ärenden enligt

1. vägtrafikskattelagen (2006:227),

2. lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt, eller

3. lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon. Förordning (2009:872).

7 c § Beslut av Skatteverket som överklagas till en förvaltningsrätt ska tas upp av Förvaltningsrätten i Stockholm om beslutet avser ärenden enligt lagen (2004:629) om trängselskatt beträffande en fysisk eller juridisk person som inte omfattas av bestämmelserna i 67 kap. 7, 8 eller 9 § skatteförfarandelagen (2011:1244). Förordning (2014:1525).

7 d § Beslut av Kriminalvården som överklagas till en förvaltningsrätt ska tas upp av Förvaltningsrätten i Linköping om beslutet gäller en person som inte är inskriven vid en kriminalvårdsanstalt, ett häkte eller ett frivårdskontor i landet och beslutet avser ärenden enligt

1. lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m., eller

2. lagen (2001:617) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården. Förordning (2009:872).

7 e § Beslut av Migrationsverket som överklagas till en migrationsdomstol ska tas upp av Förvaltningsrätten i Stockholm i dess egenskap av migrationsdomstol, om beslutet avser ett säkerhetsärende enligt utlänningslagen (2005:716). Förordning (2009:1552).

7 f § Beslut om visering som överklagas till en migrationsdomstol ska tas upp av Förvaltningsrätten i Göteborg i dess egenskap av migrationsdomstol, om inte något annat följer av andra stycket.

Beslut av Migrationsverket om visering som fattats i samband med beslut om arbetstillstånd och beslut av Polismyndigheten om upphävande eller återkallelse av en Schengenvisering som fattats i samband med beslut om avvisning, och som överklagas till en migrationsdomstol, ska tas upp av den migrationsdomstol som är behörig att pröva överklagandet i fråga om arbetstillstånd eller avvisning. Förordning (2015:93).

7 g § Ett beslut av en länsstyrelse eller av Naturvårdsverket som överklagas till en förvaltningsrätt ska tas upp av Förvaltningsrätten i Luleå om beslutet gäller jakt efter björn, varg, järv, lo eller kungsörn. Förordning (2016:557).

Överlämnande av mål mellan domstolar

8 §/Upphör att gälla U:2017-01-01/ Innan ett mål lämnas över till en annan domstol enligt 8 a § eller 14 § tredje eller fjärde stycket lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar skall domstolarna samråda med varandra på lämpligt sätt. Om det råder olika meningar i frågan om målet skall överlämnas faller frågan.

Kan enighet inte nås om vilken domstol som skall handlägga mål som har nära samband med varandra, skall de handläggas vid den domstol där talan först inleddes. Förordning (1998:395).

8 §/Träder i kraft I:2017-01-01/ Innan ett mål lämnas över till en annan domstol enligt 8 a § eller 14 § tredje-femte styckena lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar ska domstolarna samråda med varandra på lämpligt sätt. Om det råder olika meningar i frågan om målet ska överlämnas faller frågan.

Om domstolarna inte kan enas om vilken domstol som ska handlägga mål som har nära samband med varandra, ska de handläggas vid den domstol där talan först inleddes. Förordning (2016:1140).

9 § Parterna skall underrättas om att ett mål överlämnas till en annan domstol. Förordning (1998:395).

Övergångsbestämmelser

1984:972

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1985. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om mål om avgifter för år 1984 eller tidigare år.

1992:20

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om beslut som meddelats före ikraftträdandet.

1995:126

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. För beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.

1996:26

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1996. För beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.

1997:1110

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998, då förordningen (1979:239) om länsrätternas kansliorter upphör att gälla. Äldre föreskrifter gäller fortfarande dels i fråga om mål som har anhängiggjorts vid Länsrätten i Skaraborgs län före ikraftträdandet och som härrör från Habo och Mullsjö kommuner, dels i fråga om mål enligt lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare.

2002:824

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter skall dock fortfarande tillämpas i fråga om ärenden som beslutats enligt lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.

2003:922

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter i 7 a § gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

2005:995

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006. Äldre föreskrifter i 7 a § gäller dock fortfarande i fråga om ärenden som har beslutats enligt lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting.

2006:1259

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

2009:872

1. Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2010.

2. För avgöranden som en länsrätt meddelat före ikraftträdandet gäller 1 § i sin äldre lydelse.

3. Mål och ärenden som har inletts i länsrätt före ikraftträdandet ska vid ikraftträdandet överlämnas till den förvaltningsrätt som är behörig enligt de nya bestämmelserna. Mål och ärenden som har inletts vid Länsrätten i Stockholms län före ikraftträdandet och som härrör från Sigtuna, Norrtälje eller Upplands Väsby kommun ska dock handläggas av Förvaltningsrätten i Stockholm.

2011:475

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

2. För mål som har inletts i migrationsdomstol före ikraftträdandet gäller 6 § i sin äldre lydelse.

2011:1440

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

2. För beslut i ärenden enligt skattebetalningslagen (1997:483) gäller 7 a § 1 i sin äldre lydelse.

2013:295

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2013.

2. För mål som har inletts i en migrationsdomstol före ikraftträdandet gäller 6 § i sin äldre lydelse.

2014:1525

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för passager av betalstationer som sker före ikraftträdandet.