Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKVFS 2009:17

beslutade den 15 juni 2009.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 18 juni 2009.

Länk till den ändrade föreskriften: SKVFS 2006:4.