Skatteverket får besluta om föreskrifter enligt särskilda bemyndiganden. Föreskrifterna är liksom lagar och förordningar bindande. De kungörs i Skatteverkets författningssamling (SKVFS). De publiceras här när de har beslutats men är inte gällande förrän de har kommit ut från trycket. Det kan förekomma fel i författningstexterna, kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Här finns alla föreskrifter som har gällt 2012 eller senare.

Register över Skatteverkets gällande föreskrifter

SKVFS 2009:17 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2006:4) om e-tjänsten Företagsregistrering
SKVFS 2009:18 Skatteverkets föreskrifter om allmänna taxeringsregler vid förenklad och särskild fastighetstaxering 2010
SKVFS 2009:19 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2006:2) om e-tjänsten Skattedeklaration
SKVFS 2009:35 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:3) om användning av kassaregister;
SKVFS 2009:13 Skatteverkets föreskrifter om basränta enligt skattebetalningslagen
SKVFS 2009:36 Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk;
SKVFS 2009:14 Skatteverkets föreskrifter om identitetskort;
SKVFS 2009:37 Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel;
SKVFS 2009:15 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2008:21) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2009 vid värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2009 samt fr.o.m. 2010 års taxering
SKVFS 2009:38 Skatteverkets föreskrifter om periodisk sammanställning;
SKVFS 2009:16 Skatteverkets föreskrifter om värderingar av hyreshusenheter och ägarlägenhetsenheter vid 2009 års och senare års fastighetstaxeringar;
SKVFS 2009:20 Skatteverkets föreskrifter om undantag från skyldigheter enligt lagen om kassaregister
SKVFS 2009:21 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:3) om användning av kassaregister
SKVFS 2009:22 Skatteverkets föreskrifter om förberedelsearbetet inför 2011 års allmänna fastighetstaxering av lantbruksenheter;
SKVFS 2009:23 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2005:10) om skyldighet att lämna kontrolluppgift enligt 12 kap. 2 och 3 §§ lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
SKVFS 2009:8 Skatteverkets föreskrifter om e-tjänsten Inkomstdeklaration 1;
SKVFS 2009:9 Skatteverkets föreskrifter om e-tjänsten Inkomstdeklaration 2;
SKVFS 2009:6 Skatteverkets föreskrifter om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid 2010 års taxering och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt enligt 2010 års taxering
SKVFS 2009:7 Skatteverkets föreskrifter om e-tjänsten Fastighetsdeklaration;
SKVFS 2009:06 Skatteverkets föreskrifter om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid 2010 års taxering och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt enligt 2010 års taxering
SKVFS 2009:4 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2008:2) om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid 2009 års taxering och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt enligt 2009 års taxering
SKVFS 2009:28 Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för beräkning av skatteavdrag från sjukpenning m.m. för beskattningsår 2010;
SKVFS 2009:29 Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjömän för beräkning av skatteavdrag för beskattningsåret 2010;
SKVFS 2009:5 Skatteverkets föreskrifter om basränta enligt 19 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483);
SKVFS 2009:2 Skatteverkets föreskrifter om kontrollenhet till kassaregister
SKVFS 2009:3 Skatteverkets föreskrifter om användning av kassaregister
SKVFS 2009:24 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:6) om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid 2010 års taxering och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt enligt 2010 års taxering
SKVFS 2009:1 Skatteverkets föreskrifter om krav på kassaregister
SKVFS 2009:25 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2008:21) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2009 vid värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2009 samt fr.o.m. 2010 års taxering;
SKVFS 2009:26 Skatteverkets föreskrifter om genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2010 och vid 2011 års taxering;
SKVFS 2009:27 Skatteverkets föreskrifter om värdet av förmån av annan bostad här i landet än semesterbostad att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2010;
SKVFS 2009:31 Skatteverkets föreskrifter om skatteavdrag från engångsbelopp för beskattningsåret 2010;
SKVFS 2009:32 Skatteverkets föreskrifter om allmänna skattetabeller för beräkning av skatteavdrag för beskattningsåret 2010;
SKVFS 2009:10 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2006:19) om inlämnande av standardiserade räkenskapsutdrag i elektronisk form
SKVFS 2009:33 Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2010 vid värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2010 samt fr.o.m. 2011 års taxering
SKVFS 2009:11 Skatteverkets föreskrifter om ändring av Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:1) om krav på kassaregister
SKVFS 2009:34 Skatteverkets föreskrifter om e-tjänsten Husarbete;
SKVFS 2009:12 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:2) om kontrollenhet till kassaregister
SKVFS 2009:30 Skatteverkets föreskrifter om skatteavdrag från sjöinkomst som utgör engångsbelopp för beskattningsåret 2010;