Områden: Inkomstskatt

Löpnr: SKVFS 2009:9

beslutade den 9 mars 2009.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 24 mars 2009.