Områden: Mervärdesskatt

Löpnr: SKVFS 2010:23

beslutade den 13 december 2010.

Nytt: 2019-12-02

Dessa föreskrifter har upphävts genom SKVFS 2019:19.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2011.

Länk till den ändrade föreskriften: SKVFS 2009:38.