Områden: Inkomstskatt

Löpnr: SKVFS 2010:22

beslutade den 6 december 2010.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid 2011 års taxering och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt enligt 2011 års taxering.

Länk till den ändrade föreskriften: SKVFS 2010:2.