Områden: Inkomstskatt

Löpnr: SKVFS 2010:2

beslutade den 8 februari 2010.

Dessa föreskrifter har ändrats genom SKVFS 2010:22.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2010 och tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid 2011 års taxering och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt enligt 2011 års taxering.