Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Löpnr: SKVFS 2009:3

beslutade den 12 januari 2009.

Dessa föreskrifter har ändrats genom SKVFS 2009:21, SKVFS 2009:35 och SKVFS 2013:20 samt upphävts genom SKVFS 2014:10.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2010.