Områden: Inkomstskatt

Löpnr: SKVFS 2008:10

beslutade den 20 oktober 2008.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2009 och ska tillämpas på kontrolluppgifter som avser inkomståret 2008 och senare.

Länk till den ändrade föreskriften: SKVFS 2005:10.