beslutade den 29 september 2008.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 oktober 2008 och tillämpas vid förberedelsearbetet inför 2010 års förenklade fastighetstaxering av hyreshusenheter.