Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKVFS 2008:6

beslutade den 8 september 2008.

Nytt: 2018-03-23

Dessa föreskrifter har upphävts genom SKVFS 2018:4

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 2008.