Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKVFS 2018:4

beslutade den 19 mars 2018.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 maj 2018.

Genom föreskrifterna upphävs Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2008:6) om i vilken omfattning kontoutdrag ska skickas till den skattskyldige.