beslutade den 26 maj 2008.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juni 2008 och tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2008 samt fr.o.m. 2009 års taxering.

Länk till den ändrade föreskriften: SKVFS 2007:23.