Områden: Inkomstskatt

Löpnr: SKVFS 2008:1

beslutade den 3 mars 2008.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2008 och tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid 2008 års taxering och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt enligt 2008 års taxering.

Länk till den ändrade föreskriften: SKVFS 2007:3.