Områden: Inkomstskatt

Löpnr: SKVFS 2007:3

beslutade den 12 mars 2007.

Dessa föreskrifter har ändrats genom SKVFS 2008:1.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2007 och tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid 2008 års taxering och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt enligt 2008 års taxering.