Områden: Inkomstskatt

Löpnr: SKVFS 2007:14

beslutade den 8 oktober 2007.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2008 och ska tillämpas på kontrolluppgifter som avser inkomståret 2007 och senare.

Länk till den ändrade föreskriften: SKVFS 2005:10.