Områden: Inkomstskatt

Löpnr: SKVFS 2007:1

beslutade den 14 februari 2007.

Denna föreskrift har upphävts genom SKVFS 2017:28.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2007 och tillämpas på beskattningsår som börjar den 1 januari 2007 eller senare.