Områden: Inkomstskatt

Löpnr: SKVFS 2008:3

beslutade den 17 mars 2008.

Dessa föreskrifter har upphävts genom SKVFS 2009:8.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 26 mars 2008. Genom föreskrifterna upphävs Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2006:1) om e-tjänsten Inkomstdeklaration.