Områden: Inkomstskatt

Löpnr: SKVFS 2009:8

beslutade den 9 mars 2009.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 24 mars 2009. Genom föreskrifterna upphävs Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2008:3) om e-tjänsten Inkomstdeklaration.