Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKVFS 2008:24

beslutade den 19 december 2008.

Dessa föreskrifter har upphävts genom SKVFS 2009:5.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2009. Genom föreskrifterna upphävs Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2008:22) om basränta enligt 19 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483).